• Làm thế nào giảm RỦI RO khi KHỞI NGHIỆP kinh doanh?

   SHUHARI là một triết lý học tập và phát triển của Nhật Bản, gồm ba giai đoạn:

   • Shu (tuân thủ),
   • Ha (phá vỡ),
   • Ri (tự do);

   Trong giai đoạn Shu, người học tuân thủ các quy tắc và phương pháp của người thầy một cách nghiêm ngặt.

   Giai đoạn Ha khuyến khích sự sáng tạo và phá vỡ quy tắc để cải tiến.

   Cuối cùng, giai đoạn Ri cho phép người học tự do phát triển phong cách riêng và sáng tạo độc lập.

   Trong kinh doanh, SHUHARI giúp các doanh nhân học hỏi từ những người đi trước, sau đó sáng tạo và phát triển để thích nghi với thị trường thay đổi. Áp dụng SHUHARI, các nhà khởi nghiệp có thể xây dựng nền tảng vững chắc, thúc đẩy sáng tạo và đạt được thành công bền vững.

   “Learn the rules like a pro, so you can break them like an artist.” – Pablo Picasso