How to Prompt ChatGPT in 2024 | Ruben Hassid

Categories: AI

Giới thiệu về khóa học

>>>NỘI DUNG BẢN GỐC<<<

Kỹ thuật viết lệnh: Đơn giản hóa.

Tôi đã tiếp cận hơn 100 triệu người bằng cách chia sẻ các kỹ thuật viết lệnh của mình trên internet.

Tôi đã trở thành diễn giả quốc tế về kỹ thuật viết lệnh cho Google (Tel Aviv), LinkedSummit (Đan Mạch) hay B2B Summit (Paris).

Hôm nay, tôi chia sẻ tất cả những gì tôi biết trong một buổi học tổng quát.

Cách viết lệnh cho ChatGPT

☑ 9 video để biết cách viết lệnh.

→ Những điều cơ bản

→ Zero-Shot vs. Few-Shot

→ Tree of Thought Prompting

→ Multimodality

→ Chain of Thoughts

→ Advanced Prompt Engineering

→ Meta Prompting

→ Tạo Lệnh Cùng Tôi #1

→ Tạo Lệnh Cùng Tôi #2

Thư viện sao chép-dán

☑ Thư viện lệnh cá nhân của tôi trên Notion.

Lệnh tiếp thị

 • Chiến lược đại dương xanh
 • Chiến dịch lan truyền
 • Lộ trình Omni-Channel
 • Khẩu hiệu
 • Mẫu kể chuyện thương hiệu
 • Nhận diện thương hiệu
 • YouTube → Ý tưởng nội dung
 • Móc câu hoàn hảo
 • Trình tạo chuỗi Twitter
 • Bộ phân tích bài đăng lan truyền
 • Lịch nội dung

Lệnh viết

 • Khung kể chuyện Pixar
 • Sách thiếu nhi
 • Viết kịch bản
 • Kịch bản quảng cáo Nike
 • Viết quảng cáo theo 48 nguyên tắc quyền lực
 • Blog
 • Cải thiện trang đích
 • Dịch giọng nói thời gian thực
 • Bài phát biểu như Steve Jobs
 • TED Talk
 • Dịch thuật
 • Bản tóm tắt sáng tạo

Lệnh kinh doanh

 • Tìm Ikigai của bạn
 • Mô phỏng phỏng vấn việc làm
 • Sơ yếu lý lịch / CV
 • Thư xin việc
 • Kế hoạch kinh doanh một người
 • Kế hoạch nội dung cho doanh nhân độc lập
 • Hiệu ứng Netflix
 • Hướng dẫn theo chủ nghĩa khắc kỷ
 • Vòng tròn vàng của Simon Sinek
 • Tree of Thought
 • CSV: Phân tích biểu mẫu của tôi

Lệnh bán hàng

 • Trình tạo báo giá
 • Kỹ thuật của Chris Voss
 • Đàm phán Harvard
 • Giá trị trước tiên
 • Ghi chú mời kết nối Linkedin

Bonus

☑ Tất cả các Cheat Sheet và tài nguyên của tôi.

How to Prompt ChatGPT in 2024 - Ruben Hassid
How to Prompt ChatGPT in 2024 – Ruben Hassid
Hiển thị thêm

Nội dung khóa học

Chương 1

 • Bài 1
  00:00