Chính sách Hoàn tiền

Chính Sách Hoàn Tiền

Chúng tôi cam kết mang lại trải nghiệm học tập chất lượng và hiệu quả nhất cho học viên. Tuy nhiên, chúng tôi cũng hiểu rằng có những tình huống học viên cần phải hủy khóa học và yêu cầu hoàn tiền. Dưới đây là chính sách hoàn tiền của chúng tôi:

1. Điều Kiện Hoàn Tiền

Nếu bạn tham gia hệ thống và không thấy giá trị từ hệ thống. Bạn có thể yêu cầu hoàn tiền 100% trong vòng 7 ngày kể từ ngày đăng ký tham gia hệ thống.

Điều kiện hoàn tiền: Bạn phải hoàn thành hơn 80% thời lượng khóa học SOLIDWORKS ESSENTIAL.

2. Quy Trình Yêu Cầu Hoàn Tiền

– Bước 1: Học viên gửi yêu cầu hoàn tiền qua email hoặc hệ thống hỗ trợ của SSPACE.
– Bước 2: Đội ngũ hỗ trợ của SSPACE sẽ xem xét yêu cầu và phản hồi trong vòng 3-5 ngày làm việc.
– Bước 3: Nếu yêu cầu hoàn tiền được chấp thuận, tiền sẽ được hoàn lại qua phương thức chuyển khoản vào ngày 15 hàng tháng.

3. Các Trường Hợp Không Được Hoàn Tiền

– Học viên đã hoàn thành hơn 1 khóa học trong hệ thống.
– Yêu cầu hoàn tiền sau thời hạn 7 ngày kể từ ngày bắt đầu học hoặc từ ngày đăng ký tham gia hệ thống.
– Tài khoản bị tạm dừng hoặc bị hủy do hành vi vi phạm quy định của học viên.

4. Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chính sách hoàn tiền, vui lòng liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi qua email: s@sspace.com.vn hoặc số điện thoại: 0766.667.247.