Affiliate

Chương trình Affiliate

Nhận tiền hoa hồng không giới hạn

Hệ thống hơn

3.152

học viên

Hoa hồng tối đa

30%

(khấu trừ 10% thuế TNCN)

Đã có hơn

532

người đăng ký

Chính sách hoa hồng

càng giới thiệu càng lời

CỘNG TÁC VIÊN TẬP SỰ

Tổng doanh thu từ

0 – 10.000.000 VNĐ

CỘNG TÁC VIÊN CAO CẤP

Tổng doanh thu từ

10.000.000 – 30.000.000 VNĐ

CỘNG TÁC VIÊN CHUYÊN NGHIỆP

Tổng doanh thu từ

30.000.000 – 50.000.000 VNĐ

ĐẠI SỨ THƯƠNG HIỆU

Tổng doanh thu trên

50.000.000 VNĐ

Điều khoản chính sách hoa hồng

Để hoạt động Affiliate của bạn

hiệu quả hơn

SSPACE sẵn sàng hỗ trợ về tài nguyên, nguồn lực để bạn giới thiệu thêm nhiều khách hàng thành công!

Tài liệu, các tài nguyên nhằm mục đích quảng bá như Banner, Mẫu Email, Mẫu bài viết review

Đội ngũ của SSPACE sẽ chăm sóc và follow-up đến khi khách hàng mua hàng

Đào tạo hàng tháng với những cập nhật mới nhất từ nền tảng của SSPACE

Kế hoạch thanh toán

Lịch thanh toán:

Hoa hồng từ chương trình Affiliate sẽ được hạch toán theo tháng, và chi trả từ  mùng 15 của tháng kế tiếp (trường hợp chậm trễ có thể do hệ thống ngân hàng hoặc trùng vào các ngày nghỉ).

Điều khoản thanh toán hoa hồng:

SSPACE chi trả hoa hồng khi Cộng tác viên đáp ứng 2 điều kiện sau:
Trong trường hợp số dư hoa hồng thấp hơn 500.000 VNĐ. SSPACE sẽ cộng lũy kế số tiền này vào kỳ thanh toán hoa hồng kế tiếp khi đã đạt đủ điều khoản thanh toán ở trên.